Nieuws

Inspreken Commissie Samenleving 11 sepetmber 2023

Geachte Commissieleden, Graag wil ik namens de BurgerKrachtCentrale iets zeggen over de concept participatieverordening . We hebben u al onze inhoudelijke kanttekeningen bij de verordening toegestuurd. Daar ga ik het dus niet meer over hebben. In deze bijdrage spreek ik over burgerparticipatie als containerbegrip voor inwonersparticipatie, overheidsparticipatie en het uitdaagrecht. Daar ligt ie dan, de … Inspreken Commissie Samenleving 11 sepetmber 2023 Lees meer »

Lees verder >>

Het kunstwerk de LvV-award

De Lodewijk van Vliet Award is een wisseltrofee gemaakt door de Voorburgse glaskunstenaar Ming Hou Chen (Den Haag, 1947). In het werk van Ming is eenvoud essentieel, hij speelt met spiegeleffecten, lichten en vrije vormen. Naast het bewerken van optisch glas en graveren gebruikt hij technieken als glasblazen en glasgieten waardoor zijn oeuvre een zeer … Het kunstwerk de LvV-award Lees meer »

Lees verder >>

Uitreiking LvV-award

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 6 september jl. heeft Lodewijk van Vliet namens de BKC voor de eerste keer de Lodewijk van Vliet Award uitgereikt. Deze award is de prijs voor de beste burgerparticipatie in onze gemeente. Voor zover wij weten is het ook landelijk de eerste keer dat een prijs voor burgerparticipatie is uitgereikt. … Uitreiking LvV-award Lees meer »

Lees verder >>

Juryrapport LvV-award

Samenstelling van de jury Bij de samenstelling van de jury is er erop gelet dat deze geografisch gezien een afspiegeling is van de gehele gemeente, zowel Stompwijk, Leidschendam als Voorburg. Daarnaast is er getracht om verschillende expertises bij elkaar te brengen op diverse onderwerpen, zoals de leefomgeving, cultuur, sociaal als ruimtelijke ontwikkelingen. De juryleden hebben … Juryrapport LvV-award Lees meer »

Lees verder >>

Veel mensen/organisaties voorgedragen voor de LvV-award

De termijn voor het voordragen van mensen en/of organisaties voor de Lodewijk van Vliet-award is verstreken. De voorgedragen mensen/organisaties zijn: -Desirée v.d. Eijnden voor allerlei vrijwilligerswerk -Judith Geelen voor de organisatie van acties rond de HOV -Roel Grouwstra voor de Arachno Corner -Paulien Kegge voor Supporters van Schoon -Frans Kets van Lucht voor Leidschendam-Voorburg -Robert … Veel mensen/organisaties voorgedragen voor de LvV-award Lees meer »

Lees verder >>

Dromen, denken, durven, doen en doorgaan

Op 26 juni j.l. was de laatste bijeenkomst voor de concept participatieverordening van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hiermee worden participatiemogelijkheden, waaronder uitdaagrecht, van een wettelijke basis voorzien. Deze verordening komt in de plaats van de huidige inspraakverordening. Dit opiniestuk is een iets uitgebreidere versie van de speech die ik aan het begin van deze bijeenkomst heb … Dromen, denken, durven, doen en doorgaan Lees meer »

Lees verder >>

Burgerkracht: van macht naar kracht

Burgerparticipatie die geen macht opeist maar de kracht van burgers mobiliseert. Dat kan een overbrugging zijn van de kloof – die inmiddels afgrond is geworden – tussen overheid en burger. “Naar ons wordt niet geluisterd’. De burger van Nederland voelt zich niet serieus genomen door onze overheden, zoveel is duidelijk. Talloze analyses, de laatste tijd … Burgerkracht: van macht naar kracht Lees meer »

Lees verder >>

Vlietland in het nieuws

Vlietland in het nieuws (1/2-2023) In een door de opppositiepartijen PvdA/GroenLinks/CDA en ChristenUnie aangevraagd spoeddebat werd wethouder Bianca Bremer ter verantwoording geroepen voor de houding van het college in het beleid naar herontwikkeling van Vlietland. De raad heeft tenslotte unaniem ingestemd met de gewenste second opinion over de vraag of het bestemmingsplan wel zo muurvast … Vlietland in het nieuws Lees meer »

Lees verder >>

BKC kennismakingsbijeenkomst

13 september 2022, 07:53 uur Voorburgs Dagblad Lokaal Onlangs heeft de BurgerKrachtCentrale een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met wethouder Belt namens het college, gemeenteraadsleden, ambtenaren en maatschappelijke organisaties. Het doel van de bijeenkomst was om in deze eerste aanzet met elkaar de huidige samenwerking tussen burger en bestuur kritisch tegen het licht te houden. “Zitten we wel … BKC kennismakingsbijeenkomst Lees meer »

Lees verder >>

Het Oranjekwartier is behouden

De BurgerKrachtCentrale heeft zijn ondersteunende rol waargemaakt en is trots op de geweldige inzet en de eigen kracht van de bewoners en alle ondersteunende partijen. Het Krantje 2 november 2022   Emastraatcomplex definitief aangewezen als gemeentelijk monument

Lees verder >>

Het Oranjekwartier in het nieuws

In de ondersteunende rol voor het burgerparticipatieproces heeft de BurgerKrachtCentrale zijn bijdrage geleverd. Midvliet TV heeft in een boeiende productie de belanghebbende- en ondersteunende burgers aan het woord gelaten. Op positieve- en indringende  wijze wordt de kijker duidelijk gemaakt dat de waarde van een wijk zeker niet alleen in geld en getallen is uit te … Het Oranjekwartier in het nieuws Lees meer »

Lees verder >>