Uitreiking LvV-award

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 6 september jl. heeft Lodewijk van Vliet namens de BKC voor de eerste keer de Lodewijk van Vliet Award uitgereikt. Deze award is de prijs voor de beste burgerparticipatie in onze gemeente. Voor zover wij weten is het ook landelijk de eerste keer dat een prijs voor burgerparticipatie is uitgereikt. Leidschendam-Voorburg heeft dus een primeur.


De bijeenkomst werd bijgewoond door vrijwel alle inzenders en degenen die voorgedragen zijn. Een onafhankelijke jury, samengesteld uit mensen die vanuit eigen ervaring kennis hebben over de complexiteit en de tegenslagen waar je bij burgerparticipatie en het nemen van initiatieven te maken kunt krijgen, had uit alle inzendingen vijf genomineerden gekozen. De uiteindelijke prijswinnaar is bepaald door een publieksjury en dat waren de inwoners van onze gemeente. Zij konden allen hun stem uitbrengen. De bijeenkomst vond plaats in wijkcentrum ‘de Boot’ in Voorburg. De BKC is de Boot zeer erkentelijk voor het gebruik van hun ruimte.

Zowel aan de vijf genomineerden als aan degenen die voorgedragen waren is aandacht besteed. Er werden opnieuw interviews gehouden door Midvliet ( zie de website van Midvliet) en via open space sessies werd aandacht besteed aan alle inzendingen en de mensen die daarbij betrokken waren. In deze open spaces stonden de mensen wiens project was ingezonden in het middelpunt.  Er  werd geanimeerd gediscussieerd over het wel en wee van de verschillende projecten. Daaruit zijn weer bruikbare tips voortgekomen, zoals ‘ het is fijn dat Vlietwensen subsidie beschikbaar stelt, maar is het mogelijk rekeningen te laten betalen zonder dat burgers dat moeten voorschieten, want dat is niet voor iedereen mogelijk’. Ook werd er op gewezen dat resultaten van burgerinitiatieven zich niet altijd laten vertalen in harde opbrengsten, het zou fijn zijn als er ook oog bestond voor de meerwaarde die door initiatieven gerealiseerd worden zoals meer sociale cohesie, aandacht en waardering voor elkaar.
Wij zijn van plan om in de komende tijd aandacht te besteden aan de ingebrachte tips.

De Lodewijk van Vliet Award  ging uiteindelijk naar Paulien Kegge voor haar project ‘Supporters van Schoon’, een project waarbij vrijwilligers onder haar aansturing regelmatig de straat op gaan om de buurt van zwerfafval te ontdoen en de wijk schoon te houden. Zij bevordert met haar project de leefbaarheid en de sociale cohesie in haar wijk.
Zij ontving de Lodewijk van Vliet Award, een ontwerp van glaskunstenaar Ming Hou Chen. De award staat nu, voorzien van een inscriptie bij Pauline thuis en ze mag deze een jaar houden. De award is namelijk een wisseltrofee en zal volgend jaar dus opnieuw worden uitgereikt. De winnares werd nog toegesproken en gefeliciteerd door wethouder Belt.
Als u nog eens na wilt lezen welke projecten ingezonden zijn en hoe de jury de ingezonden projecten heeft beoordeeld, kijk dan op www.burgerkrachtcentrale.nl onder het kopje nieuws en burgerparticipatie prijs.
Zoals gezegd, volgend jaar gaan we omstreeks 6 september opnieuw de Lodewijk van Award uitreiken en dat zal ook weer gebeuren door Lodewijk van Vliet.
Aan het begin van de zomer 2024 zullen we bekend maken wanneer inzendingen weer mogelijk zijn.