Het ontstaan:

Vier inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben op 6 september 2021 de BurgerKrachtCentrale opgericht. Door hun ervaringen met burgerparticipatie was de overtuiging ontstaan dat burgerparticipatie in onze gemeente beter kan. De BurgerKrachtCentrale kan daarbij een hulpmiddel zijn. Kernbegrippen bij de BurgerKrachtcentrale zijn.

  • Kennis en ervaring delen
  • Verbinden
  • Een open dialoog, waarin verschillende partijen echt naar elkaar luisteren

De teamleden van de BurgerKrachtCentrale bieden hun diensten aan op vrijwillige basis

Sinds 15 mei 2023 is de BurgerKrachtCentrale bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als de Stichting BurgerKrachtCentrale.

De Stichting heeft de ANBI status. (klik hier Publicatieplicht)

Teamleden:

  • Anne-Marie van der Krabben
  • Annet Weijermars (voorzitter)
  • Bram van Popering (secretaris)
  • Fred Balder
  • Koos Ris (penningmeester)
  • Marion Langendonk

 

Kennis delen

Burgerkracht

Burgerkracht ontstaat uit een levendig netwerk van inwoners die samenwerken om hun leefomgeving te verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen om projecten in de fysieke omgeving: ook inspraak bij onderwerpen op sociaal en cultureel vlak is belangrijk.
Bij dit netwerk horen ook de inwoners die zich in algemene zin inzetten voor het versterken van burgerparticipatie en lokale democratie.

Samen sterker

Wij willen betrokkenen met elkaar in contact brengen. Met als doel: vraag naar en aanbod van kennis, kunde en ervaring op het vlak van burgerparticipatie en burgerinitiatieven aan elkaar koppelen. Want waarom het wiel opnieuw uitvinden wanneer je de expertise van je Buren kunt benutten?

Kennis delen burgerparticipatie Leidschendam Voorburg

Vul het schema in

Wilt u met uw initiatiefgroep, wijk- of buurtvereniging of belangengroep meedoen aan het burgerkracht-netwerk, laat het ons weten. U kunt onderstaande gegevens per e-mail aanleveren. Wilt u wel meedoen maar liever niet online vermeld staan? Geef dit aan: we gebruiken uw gegevens dan alleen om op verzoek te bemiddelen tussen partijen die iets voor elkaar kunnen betekenen.

Geef feedback

Het schema is nu nog kaal. We gaan de komende tijd hard werken om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van de kennis die men binnen onze gemeente rijk is. Misschien mist u een aspect of heeft u andere suggesties? Wij horen het graag! Het netwerk is er voor ú.

Wie / contact Doelstelling Biedt aan Is op zoek naar
Mooi Voorburg
secretaris@mooivoorburg.nl
Geeft het verleden toekomst.
Zet zich in voor het behoud en herstel van karakteristieke objecten en natuur, om de leefomgeving te verbeteren.
Aanvraag burgerinitiatief bij de gemeente
LV2 (Lucht Voor Leidschendam-Voorburg)
lv2@kpnmail.nl
Actief voor schone lucht
LV2 is een club van betrokken inwoners van Leidschendam-Voorburg die, door inzicht te bieden in de luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten daarvan, zich actief inzet voor gezonde lucht in de gemeente.
Kennis luchtkwaliteit en gezondheidseffecten
Kennis meten en analyse grote datasets
Software ervaring: Python
Kennis webdesign en graphics
Kennis inbrengen zienswijzen
Wie: Mooi Voorburg
Doelstelling: Geeft het verleden toekomst
Zet zich in voor het behoud en herstel van karakteristieke objecten en natuur, om de leefomgeving te verbeteren.
Biedt aan: Aanvraag burgerinitiatief bij de gemeente
Is op zoek naar:
Contact: secretaris@mooivoorburg.nl"
Wie: LV2 (Lucht Voor Leidschendam-Voorburg)
Doelstelling: Actief voor schone lucht
LV2 is een club van betrokken inwoners van Leidschendam-Voorburg die, door inzicht te bieden in de luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten daarvan, zich actief inzet voor gezonde lucht in de gemeente.
Biedt aan: Kennis luchtkwaliteit en gezondheidseffecten, kennis meten en analyse grote datasets, software ervaring: Python
Is op zoek naar: Kennis webdesign en graphics, kennis inbrengen zienswijzen
Contact: : lv2@kpnmail.nl
Wie:
Doelstelling:
Biedt aan:
Is op zoek naar:
Contact: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.