BurgerKrachtCentrale
Voorburg Leidschendam Stompwijk

Burgerparticipatie: het kan beter

Het vergroten van de zeggenschap over de eigen leefomgeving staat volop in de belangstelling. Inwoners willen meer invloed op de besluiten die de gemeente over hun wijk, buurt of de hele gemeente neemt. Ondanks lopende projecten op het vlak van burgerparticipatie gebeurt het nog te vaak dat inwoners en initiatiefgroepen zich uiteindelijk niet gehoord voelen. Ons streven is dat zij zich door de gemeente serieus genomen voelen en zich als een gelijkwaardige gesprekspartner behandeld weten.

Burgerkrachtcentrale Leidschendam Voorburg Stompwijk

Burgerkracht

Wij denken dat dit kan door de kennis, kunde en ervaring van inwoners met elkaar te verbinden. Door initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen, vraag naar en aanbod van expertise aan elkaar te koppelen en waar mogelijk initiatieven te ondersteunen en te faciliteren. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke leefomgeving: ook initiatieven op sociaal en cultureel vlak zijn belangrijk. Zo ontstaat burgerkracht: samenhang in en versterking van burgerinitiatieven die bedoeld zijn om de leefomgeving te verbeteren. 

Voor een levendig netwerk hebben we de inbreng van alle betrokkenen nodig. We willen van dit platform een plek maken waar zij elkaar kunnen vinden.

Daarnaast kan de BurgerKrachtCentrale een plek worden om vragen en aandachtspunten te verzamelen. Zo ontstaat een actueel beeld van waar de schoen wringt én waar dus de kans ligt om burgerparticipatie in onze gemeente te verbeteren.

Bouwen aan netwerk

De BurgerKrachtcentrale is gestart met deze website, bedoeld om digitaal informatie te delen. Waar we naar streven zijn de echte ontmoetingen: een levendig netwerk met een goede structuur dat initiatiefnemers kan helpen met het bereiken van hun doelen.
Hoe dit platform er precies uit komt te zien, zal sterk bepaald worden door de wensen en behoeften die initiatiefnemers uiten.

We nodigen u uit

We nodigen u van harte uit om uw lopende of nieuwe initiatief bij ons aan te melden en informatie over de aanwezige of gevraagde expertise te beschrijven. 

Wilt u meedoen op dit platform of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar info@burgerkrachtcentrale.nl of gebruik het contactformulier. Spreekt u liever persoonlijk met één van ons, laat dan uw telefoonnummer achter zodat wij u kunnen bellen.

Marion Langendonk, Annet Weijermars , Lodewijk van Vliet, Anne Marie van der Krabben en Bram van Popering

 

Nieuwsflits

Wilt u op de hoogte worden gehouden?

Neem contact op