Burgerparticipatieprijs (Lodewijk van Vliet award)

De Lodewijk van Vliet-award is bedoeld om het belang van burgerparticipatie te benadrukken en de inzet van betrokken inwoners en vrijwilligersorganisaties in de schijnwerpers te zetten. (Wie is Lodewijk van Vliet en waarom noemen we de award naar hem?)

Burgerparticipatie is cruciaal voor een energieke en inclusieve gemeente. Het geeft elke inwoner de kans om zijn stem te laten horen en actief bij te dragen aan een betere leefomgeving. Om deze waardevolle betrokkenheid te erkennen, reikt de BurgerKrachtCentrale jaarlijks de Lodewijk van Vliet award uit. Deze wisseltrofee gaat naar een burger, een groep burgers of een vrijwilligersorganisatie in Leidschendam-Voorburg-Stompwijk die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor burgerparticipatie.

Burgerparticipatie kan vele vormen aannemen. Dit kan variëren van initiatieven om de buurt groener en leefbaarder te maken, actief meedenken over belangrijke plannen voor de leefomgeving, tot inzet voor een veilige wijk. De mogelijkheden zijn eindeloos en de BurgerKrachtCentrale wil deze diversiteit graag belonen.

Een onafhankelijke jury, onder deskundige leiding van Liesbeth Starrenburg, zal de inzendingen beoordelen. De jury selecteert een shortlist van minimaal drie projecten of personen. In augustus kunnen de inwoners van onze gemeente vervolgens via een publieksstemming de uiteindelijke winnaar kiezen. De prijsuitreiking vindt plaats op 6 september 2024 en zal worden gedaan door Lodewijk van Vliet namens de BurgerKrachtCentrale.

Kent u mensen of projecten die in aanmerking komen voor deze prachtige prijs? Stuur dan uw nominatie naar lvvaward@burgerkrachtcentrale.nl. Inzenden kan vanaf nu tot 15 juli 2024.

Reikwijdte van de prijs. De inzending moet gaan over burgerparticipatie, waarbij onder participatie wordt verstaan alle initiatieven 1) die burgers (individueel of groep) starten, 2) die leiden tot een concreet resultaat zonder winstoogmerk of die een verbindend effect hebben in onze gemeente en 3) waarbij geen professionele organisatie (m.u.v. de gemeente) is betrokken

Voorwaarden voor deelname
Het in te dienen project moet betrekking – effect – hebben op onze gemeente. Indieners moeten woonachtig zijn in de gemeente of een aantoonbare relatie hebben met de gemeente.

Beoordelingscriteria
• Tastbaar resultaat
• Meerwaarde voor de lokale samenleving van Leidschendam-Voorburg
• Innovatief

Proces

• Inzenders krijgen een bevestiging van ontvangst van hun inzending.
• De jury beoordeelt de inzendingen en selecteert de genomineerden.
• Genomineerden worden geïnformeerd over hun nominatie.
• Publieksstemming vindt plaats via de website van de BurgerKrachtCentrale.
• Inzenders en inzendingen worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking.
• De uitreiking vindt plaats op 6 september door Lodewijk van Vliet.
• Na afloop wordt aan alle inzenders bekendgemaakt wie de award heeft gewonnen.