Burgerparticipatieprijs (Lodewijk van Vliet award)

Burgerparticipatie is van belang voor een energieke en inclusieve gemeente. Door burgerparticipatie kan elke inwoner zijn stem laten horen.

STEMMEN VOOR DE LODEWIJK VAN VLIET AWARD KAN NU. KLIK HIER bit.ly/LvVaward 

Om dat belang te onderstrepen heeft de BurgerKrachtCentrale besloten jaarlijks een prijs uit te reiken voor de beste burgerparticipatie. De prijs, die bestaat uit een wisseltrofee, de zgn Lodewijk van Vlietaward, wordt uitgereikt aan een burger, een groep burgers of een organisatie van vrijwilligers in Leidschendam-Voorburg-Stompwijk, die actief zijn op het gebied van burgerparticipatie binnen onze gemeente. Burgerparticipatie kan zich in vele vormen voordoen, bijvoorbeeld het initiatief om je eigen buurt groener of leefbaarder te maken , actief en constructief meepraten over plannen die van belang zijn voor de leefomgeving, je inzetten voor een veilige wijk etc. 

Reikwijdte van de prijs
Inzending moet gaan over burgerparticipatie, waarbij onder participatie wordt verstaan alle initiatieven 1) die burgers (individueel of groep) starten, 2) die leiden tot een concreet resultaat zonder winstoogmerk of die een verbindend effect hebben in onze gemeente en 3) waarbij geen professionele organisatie (m.u.v. de gemeente) is betrokken

Voorwaarden voor deelname
Het in te dienen project moet betrekking/effect hebben op onze gemeente.
Indieners moeten woonachtig zijn in de gemeente of een aantoonbare relatie hebben met de gemeente.

Beoordelingscriteria

  • Tastbaar resultaat
  • Meerwaarde voor de lokale samenleving van Leidschendam-Voorburg
  • Innovatief

Inzendingen voor de prijs worden beoordeeld door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van Hans van Ierland, die een voordracht van drie genomineerde projecten/ mensen opstelt, waarna de inwoners van onze gemeente via een publieksstemming in augustus de definitieve winnaar kunnen aanwijzen. De prijs wordt op 6 september 2023 door Lodewijk van Vliet namens de BurgerKrachtCentrale uitgereikt.

Proces
• Inzenders ontvangen bericht van ontvangs van hun inzending
• Genomineerden ontvangen bericht van nominatie
• Publieksstemming via de website van de BurgerKrachtCentrale 
• Inzenders en inzendingen zijn uitgenodigd voor de uitreiking op 6 september
• Aan alle inzenders wordt na afloop bekendgemaakt aan wie de award is uitgereikt