De door de BurgerKrachtCentrale ingestelde jaarlijkse burgerparticipatie prijs in de gemeente Leidschendam-Voorburg is vernoemd naar Lodewijk van Vliet (Voorburg, 1946). Lodewijk van Vliet is mede-oprichter van de BurgerKrachtCentrale en is door zijn jarenlange en vele vrijwillige en politieke werkzaamheden gericht op een betere leefbaarheid en veiligheid van de gemeente, een grote inspirator voor burgerparticipatie in de gemeente.

Bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding voor al zijn inzet, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, werd de Lodewijk van Vliet Award door de BKC ingesteld.

Lodewijk zette zich sinds 2011 in als secretaris van Stichting Mooi Voorburg en sinds 2020 voor de initiatiefgroep Huygenstunnel

Daarnaast was hij lid van de ‘Adviesgroep HOV Overburgkade’ in Voorburg-West en was hij actief in het ‘Buurt Preventie Team Voorburg West’ en vertegenwoordigde hij Voorburg-West bij het ‘Bincks Beraad’, een bewonersklankbordgroep over de transformatie van de Haagse Binckhorst. Landelijk zet Lodewijk van Vliet zich in als bestuurslid bij de ‘Stichting Nederlands Dachau Comité’.

Lodewijk was tussen 1978 en 2004 politiek actief voor D66 als gemeenteraadslid, fractievoorzitter en plaatsvervangend commissielid. Daarbij stond hij aan de wieg van D66 in Voorburg en was hij medeoprichter van Liberalen Voorburg.

Lodewijk van Vliet is in 2023 verhuisd na ruim 70 jaar in Voorburg te hebben gewoond.