Nieuws

Burgerkracht: van macht naar kracht

Burgerparticipatie die geen macht opeist maar de kracht van burgers mobiliseert. Dat kan een overbrugging zijn van de kloof – die inmiddels afgrond is geworden – tussen overheid en burger. “Naar ons wordt niet geluisterd’. De burger van Nederland voelt zich niet serieus genomen door onze overheden, zoveel is duidelijk. Talloze analyses, de laatste tijd …

Burgerkracht: van macht naar kracht Lees meer »

Burgerinitiatief LER

Toelichting op de presentatie  van 19 april 2022 in de commissie omgeving. 

BurgerKrachtCentrale organiseert burgerinitiatief verplichte invoering leefbaarheidstoets

De BurgerKrachtCentrale  is gestart met een burgerinitiatief over de leefbaarheid bij bouwprojecten in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Bewoners willen van het begin af aan betrokken worden bij bouwplannen in hun omgeving, omdat ze zich zorgen maken over de leefbaarheid van hun omgeving. De behoefte aan woningen is groot, de ruimte om te bouwen is klein. Door …

BurgerKrachtCentrale organiseert burgerinitiatief verplichte invoering leefbaarheidstoets Lees meer »

Lucht voor Leidschendam-Voorburg

De organisatie LV2 heeft zich aangemeld om een bijdrage te leveren aan de BurgerKrachtCentrale. Daar zijn we blij mee. Op de pagina Kennis delen vindt u specifieke informatie over de expertise die zij bieden én zoeken.
LV2 (spreek uit ‘’el vee twee”) is een club van betrokken inwoners van Leidschendam-Voorburg die, door inzicht te bieden in de luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten daarvan, zich actief inzet voor gezonde lucht in de gemeente. LV2 meet, analyseert en gaat het gesprek aan.

Open brief: van NIMBY naar TIMBY

De BurgerKrachtCentrale heeft de heer Verschoor — fractieleider van ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad — uitgenodigd om van gedachten te wisselen over burgerparticipatie. Dit naar aanleiding van de door hem genoemde reden voor zijn aangekondigd vertrek. Dit deden wij via een persoonlijk schrijven en een open brief in de lokale media. In een vlotte reactie heeft …

Open brief: van NIMBY naar TIMBY Lees meer »

Eerste nieuwsflits BurgerKrachtCentrale

Begin september vond de publieke aftrap van dit platform plaats. We ontvingen positieve reacties op ons streven om tot (meer) burgerkracht te komen. Dit vanuit de gedachte: samen staan inwoners sterker bij het verkrijgen van échte zeggenschap over hun leefomgeving. Op dit moment zijn we volop bezig om initiatiefgroepen, wijk- en buurtverenigingen en belangengroepen te …

Eerste nieuwsflits BurgerKrachtCentrale Lees meer »