Persbericht LvvAward 2024

 

Prijs voor beste burgerparticipatie

De eerste uitreiking van de  Lodewijk van Vliet Award voor de beste burgerparticipatie in onze gemeente was vorig jaar een groot succes. Uit de veertien inzendingen werd Paulien Kegge voor het initiatief ‘Supporters van Schoon’ door de inwoners van onze gemeente tot winnaar uitgeroepen.

Ook dit jaar organiseert de BurgerKrachtCentrale weer een wedstrijd voor de beste burgerparticipatie. Wij vinden burgerparticipatie van belang voor een energieke en inclusieve gemeente. Door burgerparticipatie kan elke inwoner zijn/haar stem laten horen. Om dat belang te onderstrepen reikt de BurgerKrachtCentrale dus jaarlijks de prijs uit voor de beste burgerparticipatie in onze gemeente. De prijs bestaat uit een wisseltrofee, de zogenoemde ‘Lodewijk van Vliet award’ en wordt uitgereikt aan een burger, een groep burgers of een organisatie van vrijwilligers in Leidschendam-Voorburg-Stompwijk, die actief zijn op het gebied van burgerparticipatie binnen de gemeente.

Burgerparticipatie kan zich in vele vormen voordoen, bijvoorbeeld het initiatief om de eigen buurt groener of leefbaarder te maken, actief en constructief meepraten over plannen die van belang zijn voor de leefomgeving, inzet voor een veilige wijk et cetera.

Inzendingen voor de prijs worden beoordeeld door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van Liesbeth Starrenburg, die een short list opstelt, waarna de inwoners van onze gemeente via een publieksstemming in augustus de winnaar kunnen aanwijzen. De prijs wordt op 6 september door Lodewijk van Vliet namens de BurgerKrachtCentrale uitgereikt.

Kent u mensen of weet u projecten die voor de burgerparticipatieprijs in aanmerking komen? Stuur uw inzending dan naar lvvaward@burgerkrachtcentrale.nl . Inzenden kan vanaf nu tot 14 juli 2024. Kijk voor de reikwijdte van de prijs en de precieze voorwaarden voor deelname op www.burgerkrachtcentrale.nl/lvv-award/