BKC kennismakingsbijeenkomst

13 september 2022, 07:53 uur Voorburgs Dagblad

Lokaal

Onlangs heeft de BurgerKrachtCentrale een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met wethouder Belt namens het college, gemeenteraadsleden, ambtenaren en maatschappelijke organisaties.

Het doel van de bijeenkomst was om in deze eerste aanzet met elkaar de huidige samenwerking tussen burger en bestuur kritisch tegen het licht te houden. “Zitten we wel op de goede weg en wat zou er beter kunnen, of zelfs beter moeten?”

De wethouder, ambtenaren, Stichting Duurzaam LV en Stichting Mooi Voorburg bespraken onder voorzitterschap van de BurgerKrachtCentrale het thema ‘ hoe kunnen we de kloof tussen het bestuur en de burger verkleinen’ en ‘ hoe kunnen we het samenwerken tussen ambtenaren en burgers aantrekkelijker maken’.

De gemeenteraadsleden en Platform Lokale Democratie spraken, ook onder voorzitterschap van de BurgerKrachtCentrale, over het thema ‘ wat betekent participatiedemocratie voor u als gemeenteraadslid. Aan beide tafels ontstonden geanimeerde gesprekken. Veel gehoorde opmerkingen waren ‘ luisteren we echt naar elkaar of praten we alleen tegen elkaar? Investeren in gespreks- en communicatietechnieken lijkt de moeite waard. Het begrip ‘tijdigheid’ werd ook vaak genoemd, betrekken we de burgers er op het goede moment bij en wat is de juiste rolverdeling? Erkend werd dat aan dit onderwerp nog de nodige aandacht moet worden besteed, tegelijkertijd worden er ook vorderingen gemaakt.

Over het fenomeen participatiedemocratie werd verschillend gedacht. Unaniem zijn gemeenteraadsleden van mening dat het contact met de burger voor hen essentieel is. Daarbij werd opgemerkt dat de burger de gemeenteraadsleden makkelijker moet kunnen vinden. Nu is het vaak van beide kanten een zoektocht. Een serieus onderzoek naar de meerwaarde van een burgerberaad of burgerpanel is zeker de moeite waard. Het Platform Lokale Democratie licht het onderwerp burgerberaad nader toe tijdens een beeldvorming van de gemeenteraad, waarschijnlijk op 4 oktober 2022.

Duidelijk werd dat alle aanwezigen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid in alle openheid en vertrouwen constructief willen werken aan daadwerkelijke verbeteringen op het gebied van burgerparticipatie. Tegelijkertijd is er het besef dat veranderingen tijd kosten en dat daarbij onherroepelijk ook fouten gemaakt zullen worden. Deze eerste aanzet werd in ieder geval door de deelnemers als stimulans ervaren naar een meer concrete uitwerking in een vervolg. De bijeenkomst werd afgesloten met een high tea.