Burgerkracht: van macht naar kracht

Burgerparticipatie die geen macht opeist maar de kracht van burgers mobiliseert. Dat kan een overbrugging zijn van de kloof – die inmiddels afgrond is geworden – tussen overheid en burger. “Naar ons wordt niet geluisterd’. De burger van Nederland voelt zich niet serieus genomen door onze overheden, zoveel is duidelijk. Talloze analyses, de laatste tijd …

Burgerkracht: van macht naar kracht Lees meer »