Open brief: van NIMBY naar TIMBY

De BurgerKrachtCentrale heeft de heer Verschoor — fractieleider van ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad — uitgenodigd om van gedachten te wisselen over burgerparticipatie. Dit naar aanleiding van de door hem genoemde reden voor zijn aangekondigd vertrek. Dit deden wij via een persoonlijk schrijven en een open brief in de lokale media. In een vlotte reactie heeft de heer Verschoor de uitnodiging afgeslagen.

Hier de tekst van de open brief.

De fractieleider van ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad, Kees Verschoor, heeft aangegeven na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 niet terug te keren. Hij is zijn motivatie kwijtgeraakt door wat hij de ‘Nimby (not in my back yard)-gedrevenheid’ noemde: het niet willen delen van levensruimte met anderen. Hij betrekt dat op woningbouwprojecten waar omwonenden ondanks de woningnood tegen te hoop lopen.

De BurgerKrachtCentrale vindt het vervelend te horen, dat de heer Verschoor zijn plezier in zijn werk in de gemeenteraad is kwijtgeraakt door Nimby’s.

Together In My Back Yard

Wij kennen vooral betrokken en constructief meedenkende inwoners. Onze ervaring leert, dat het in een vroeg stadium betrekken van omwonenden leidt tot mooiere en breed gedragen nieuwbouwplannen. Zoals ook de burgerparticipatie startnotitie ‘positiviteit van twee kanten’ voorstaat.
Het motto van de BurgerKrachtCentrale is niet voor niets, waar een wil is, is een wij. Wij zouden graag een nieuwe term introduceren, namelijk de TIMBY, ‘Together In My Back yard’.

Wij nodigen de heer Verschoor van harte uit voor een gesprek, zodat hij hopelijk met een minder naar gevoel de gemeenteraad in maart kan verlaten.

Marion Langendonk, Annet Weijermars, Jolande Verhoeven
Lodewijk van Vliet en Nina Kok