Eerste nieuwsflits BurgerKrachtCentrale

Begin september vond de publieke aftrap van dit platform plaats. We ontvingen positieve reacties op ons streven om tot (meer) burgerkracht te komen. Dit vanuit de gedachte: samen staan inwoners sterker bij het verkrijgen van échte zeggenschap over hun leefomgeving.

Op dit moment zijn we volop bezig om initiatiefgroepen, wijk- en buurtverenigingen en belangengroepen te benaderen. Een aantal daarvan is afgelopen tijd in gesprek geweest met de gemeente. Denk aan de — voorgenomen — grote bouwprojecten binnen de gemeente en die op de grens met Den Haag. “We laten burgers participeren”, zo luidde het. Maar u las het in de kranten: zodra er werkelijk keuzes gemaakt en besluiten genomen moesten worden, voelden bewoners zich buitenspel gezet. Anderen zijn juist te spreken over de mogelijkheid om in samenspraak met de gemeente enige invloed uit te oefenen. We willen weten waarin de verschillen zitten.

Kennis en ervaring delen

We vragen iedereen hun kennis en ervaringen met ons te delen. Als dit volgens plan verloopt, beschikt de BurgerKrachtCentrale straks over een uitgebreid bestand van de expertise die wij — inwoners — rijk zijn. We gaan deze informatie zoveel mogelijk delen. Enerzijds door op verzoek vraag en aanbod aan elkaar te koppelen, anderzijds door de informatie digitaal beschikbaar te stellen. Dit laatste doen we in overleg: wie wél het netwerk wil versterken maar contactgegevens liever niet online zet, komt alleen in ons intern bestand.

Stichting Mooi Voorburg beet de spits af. Dat ziet u in een nieuw onderdeel van de website: Kennis delen.

Oproep

We merken dat we handen te kort komen bij het opbouwen van het platform. Het betreft vooral praktische zaken: het zoeken naar en verwerken van de hierboven beschreven gegevens, zoeken naar inhoudelijke informatie over ontwikkelingen et cetera. Heeft u tijd om ons te helpen, dan horen we dat heel graag!

Interview

Radio Midvliet nodigde de BurgerKrachtCentrale uit voor een kort interview. U kunt het gesprek beluisteren via de podcast Burgerkrachtcentrale: ‘Waar een wil is, is een wij’ – Midvliet.nl | Radio | Televisie | Online

Met vriendelijke groet,

Marion Langendonk, Annet Weijermars, Jolande Verhoeven
Lodewijk van Vliet en Nina Kok