Bram van Popering

Vlietland in het nieuws

Vlietland in het nieuws (1/2-2023) In een door de opppositiepartijen PvdA/GroenLinks/CDA en ChristenUnie aangevraagd spoeddebat werd wethouder Bianca Bremer ter verantwoording geroepen voor de houding van het college in het beleid naar herontwikkeling van Vlietland. De raad heeft tenslotte unaniem ingestemd met de gewenste second opinion over de vraag of het bestemmingsplan wel zo muurvast …

Vlietland in het nieuws Lees meer »

BKC kennismakingsbijeenkomst

13 september 2022, 07:53 uur Voorburgs Dagblad Lokaal Onlangs heeft de BurgerKrachtCentrale een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met wethouder Belt namens het college, gemeenteraadsleden, ambtenaren en maatschappelijke organisaties. Het doel van de bijeenkomst was om in deze eerste aanzet met elkaar de huidige samenwerking tussen burger en bestuur kritisch tegen het licht te houden. “Zitten we wel …

BKC kennismakingsbijeenkomst Lees meer »

Het Oranjekwartier is behouden

De BurgerKrachtCentrale heeft zijn ondersteunende rol waargemaakt en is trots op de geweldige inzet en de eigen kracht van de bewoners en alle ondersteunende partijen. Het Krantje 2 november 2022   Emastraatcomplex definitief aangewezen als gemeentelijk monument

Burgerinitiatief LER

Toelichting op de presentatie  van 19 april 2022 in de commissie omgeving. 

Het Oranjekwartier in het nieuws

In de ondersteunende rol voor het burgerparticipatieproces heeft de BurgerKrachtCentrale zijn bijdrage geleverd. Midvliet TV heeft in een boeiende productie de belanghebbende- en ondersteunende burgers aan het woord gelaten. Op positieve- en indringende  wijze wordt de kijker duidelijk gemaakt dat de waarde van een wijk zeker niet alleen in geld en getallen is uit te …

Het Oranjekwartier in het nieuws Lees meer »