BurgerKrachtCentrale organiseert burgerinitiatief verplichte invoering leefbaarheidstoets

De BurgerKrachtCentrale  is gestart met een burgerinitiatief over de leefbaarheid bij bouwprojecten in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Bewoners willen van het begin af aan betrokken worden bij bouwplannen in hun omgeving, omdat ze zich zorgen maken over de leefbaarheid van hun omgeving. De behoefte aan woningen is groot, de ruimte om te bouwen is klein. Door de late betrokkenheid van bewoners lopen de emoties vaak hoog op.

De BurgerKrachtCentrale start daarom een burgerinitiatief voor het invoeren van een LeefbaarheidsEffectRapportage (LER) die bij bouwprojecten verplicht zal moeten zijn.

De LER is een instrument dat op basis van objectieve gegevens laat zien wat de effecten van de bouwplannen zijn op de leefomgeving. De resultaten van een rapportage kunnen een belangrijke rol spelen in het overleg tussen bewoners, projectontwikkelaar en gemeente en in de besluitvorming in de gemeenteraad. Met de LER zijn al positieve ervaringen opgedaan in Den Haag.

De BurgerKrachtCentrale doet een oproep aan inwoners van onze gemeente de petitie te tekenen. De petitie wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad.

De petitie kan vanaf 24 januari 2022 getekend worden op www.petities.nl. De naam van de petitie is Bouwen met de buurt in Leidschendam-Voorburg.