Oranjekwartier

Project Emma chronologie (concept d.d. 16 6 2022 AM)

 

Hieronder een opsomming van de feiten in chronologische volgorde (voor zover AM bekend).

Ik heb de diverse relaties gemarkeerd:

  • met de gemeente in turkoois
  • bewoners en WI in geel

Aanvulling voor zover nodig en mogelijk graag!

 

1921                      bouw Emmakwartier als arbeiderswijk door Bouwtekening St Martinus, architecten
D. Broekhuizen en E. van Es

2014                      verzoek om bescherming Emmastraat door Wijkvereniging Oud Voorburg en Mooi
Voorburg

11 5 2016            brief gemeente L-Vb aan bewoners over nominatie gemeentelijk monument

9 2016                  Advies Welstandscommissie over waarborgen om EP te behouden

mei 2018             Wijkwandeling Oud Voorburg met wethouder De Ridder, die toen zei dat ze er van uit
gingen dat de er een goede vorm van bescherming zou worden gevonden binnen de
Omgevingswet. Toen is ook gezegd dat de eigenaar, Wooninvest, niet wilde
meewerken

11 1 2018            brief WI aan bewoners

30 1 2019            startbijeenkomst bewoners

13 3 2019            1e overleg met adviesteam (zie verslag)

2019                     cultuurhistorische verkenning van de gemeente

19 7 2020            brief Cuypers Genootschap (“CG”)aandacht voor monumentale kwaliteit

voorjaar 2020    Esther Koelemij zou sloopadvies voorleggen aan directie en RvC van WI

sept                      presentatie met advies tegen sloop

 

3 6 2020               zoomvergadering met Esther Koelemij (genoemd in verslag 30 11 2020)

4 11 2020            mail adviesteam a mw Straks

30 11 2020          teammeeting adviesteam ivm meeting met mw Straks
–      84 % wil behoud van de woningen
–      onderbouwing kosten niet goed
–      advies met 11 punten van adviesteam

  • WI akkoord met 2nd opnion
  • 6 weken om advies uit te brengen, wordt opgenomen in de planning
  • div afspraken gemaakt
  • WI gaat door met traject nieuwbouw
  • volledig rapport Alphaplan en rapport over vocht wordt door WI aan adviesteam gestuurd

26 1 2021            Esther Koelemij wordt opgevogd door Mirjam Ott

zomer 2021        onderzoek door Sealteq iov adviescommissie

najaar 2021        advies adviescommissie

10 2021                ruimtelijk kader besproken binnen Welstandscommissie

9 12 2021            aanvrage voor gemeentelijke monumentale status voor het EP door CG

11 1 2022            brief Wooninvest aan bewoners dat PE voorlopig geen monumentenstatus krijgt

18 1 2022            aanvrage voor gemeentelijke monumentale status voor het EP door Bond Heemschut
(“BH”)

25 1 2022            behandeling aanvragen monument bij Welstandscommissie?

25 1 2022            behandeling ruimtelijk kader door raadscommissie omgeving

motie 662 GL GBVL D66

27 8 2021            Advies draagkracht fundering van bouwkundig adviesburo Baas bv

10 2 2022            ontvangst aanvrage gemeentelijke monumentale status door Welstandscommissie

25 2 2022            brief aan Wooninvest van … met bijlage

4 3 2022               Open brief Platform

7 3 2022               brief Wooninvest aan B en W

10 3 2022            Advies Welstandscommissie

13 3 2022            raadsbrief van B en W art. 42 antwoord 4 vragen Sanja Duijvestein

6 4 2022               mail Geert Hokke over overleg 7 4 met WI geannuleerd

19 4 2022            raadsbrief van B en W beslissing op aanvraag naar kennisname opvattingen raad

4 5 2022               mail Geert Hokke over overleg met WI en agendapunten

9 5 2022              Brief aan WoonInvest 9 mei 22 (CG,BH en Woonbond)

9 5 2022               mail Francien aan WI

10 5 2022            raadsvergadering; open brief Platform ontvangen als binnengekomen stuk

19 5 2022            mail Geert Hokke nms WI zegt afspraak voor 24 mei 2022 af

2 6 2022               12 w termijn van art. 5b Erfgoedverordening om

27 juni 2022       commissievergadering Omgeving

28 juni 2022       raadsvergadering?

28 juni 2022       vergadering B en W waarop over de aanvragen voor gemeentelijk monumenten
wordt beslist

[30 6 2022           20 w termijn van art. 5b Erfgoedverordening om]