Meerjarenplanning 2024-2026202420252026
    
Kennis en ervaring delen en vergaren1.9502.1452.360
    
Innovatie van burgerparticipatie3.0003.3003.630
    
Promotie van burgerparticipatie1.0001.1001.210
    
Externe Expertise gebruiken1.0001.1001.210
    
Algemeen9501.0451.150
    
TOTAAL BUDGET5.9506.5457.200