Aktueel

BurgerKrachtCentrale krijgt steeds actievere rol

 

Vlietland in het nieuws (1/2-2023)

In een door de opppositiepartijen PvdA/GroenLinks/CDA en ChristenUnie aangevraagd spoeddebat werd wethouder Bianca Bremer ter verantwoording geroepen voor de houding van het college in het beleid naar herontwikkeling van Vlietland. De raad heeft tenslotte unaniem ingestemd met de gewenste second opinion over de vraag of het bestemmingsplan wel zo muurvast zit en of heroriëntering en wellicht zelf intrekking van deze plannen wel zo onhaalbaar (maatschappelijk en juridisch) is als het college wil doen geloven. Kortom welke ruimte bestaat er voor de raad om hieraan nog een andere richting te geven.                                        De Burgerkrachtcentrale heeft ook hierin weer zijn actieve bijdrage geleverd.

Het Oranjekwartier in het nieuws (7/5-2022)

In de ondersteunende rol voor het burgerparticipatieproces heeft de BurgerKrachtCentrale zijn bijdrage geleverd.

Midvliet TV heeft in een boeiende productie de belanghebbende- en ondersteunende burgers aan het woord gelaten. Op positieve- en indringende  wijze wordt de kijker duidelijk gemaakt dat de waarde van een wijk zeker niet alleen in geld en getallen is uit te drukken.  Zie voor uzelf.

Het Oranjekwartier is behouden!

De BurgerKrachtCentrale heeft zijn ondersteunende rol waargemaakt en is trots op de geweldige inzet en de eigen kracht van de bewoners en alle ondersteunende partijen.

(Het Krantje 8 november 2022)